Dom Pomocy Społecznej „WŁÓKNIARZ” im. Jana Pawła II
Opis: dom dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych
Adres: ul. Krzemieniecka 7/9, 94-017 Łódź
Dyrektor: Monika Furmańczyk
Telefon: (+48) 42 686-00-10; (+48) 42 686-06-49
Adres e-mail: dpswlokniarz@jst.uml.lodz.pl
Strona internetowa: www.dpswlokniarzlodz.pl/
Liczba miejsc statutowych: 115
Adres ESP na platformie ePUAP: /DPS_Wlokniarz/SkrytkaESP