Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” w Łodzi
Opis: dom dla osób w podeszłym wieku
Adres: ul. Przyrodnicza 24/26, 91-480 Łódź
Dyrektor: Małgorzata Drozdowska-Cupriak
Telefon: (+48) 42 655-30-30
Adres e-mail: dpsdomkombatanta@jst.uml.lodz.pl
Strona internetowa: domkombatanta.domypomocy.pl/
Liczba miejsc statutowych: 44
Adres ESP na platformie ePUAP: /DPSDOMKOMBATANTA/SkrytkaESP