DPr-BRM-II.152.5.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_symbole-religijne_lekcje-religii_nazwa-ulicy_patron-szkoly_20230315_20230406.pdf
Data złożenia: 15.03.2023
W sprawie: Usunięcie symboli religijnych z obiektów użyteczności publicznej, organizacja lekcji religii w szkołach i przedszkolach, przemianowanie nazwy ulicy oraz zmiany patrona szkoły