Dom Pomocy Społecznej
Opis: dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Adres: ul. Rudzka 56, 93-423 Łódź
Dyrektor: Elżbieta Jaszczak
Telefon: (+48) 42 640-90-28
Adres e-mail: dpsrudzka@jst.uml.lodz.pl
Strona internetowa: www.dpsrudzka.pl/
Liczba miejsc statutowych: 100
Adres ESP na platformie ePUAP: /DPS_Rudzka56/skrytkaESP