DPr-BRM-II.152.5.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_symbole-religijne_lekcje-religii_20230406.pdf
Data złożenia: 15.03.2023
W sprawie: Usunięcie symboli religijnych z obiektów użyteczności publicznej, organizacja lekcji religii w szkołach i przedszkolach, przemianowanie nazwy ulicy, zmiana patrona szkoły
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=63850&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct