6 Dom Pomocy Społecznej
Opis: dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Adres: ul. Złotnicza 10, 91-836 Łódź
Dyrektor: Izabela Szubert
Telefon: (+48) 42 655 57 62 oraz (+48) 42 657 50 90
Adres e-mail: 6dps@jst.uml.lodz.pl
Strona internetowa: www.6dpslodz.bip.wikom.pl/
Liczba miejsc statutowych: 124
Adres ESP na platformie ePUAP: /6DPS/skrytkaESP