Centrum Rehabilitacyjno- Opiekuńcze DPS w Łodzi
Opis: dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Adres: ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź
Dyrektor: Monika Furmańczyk
Telefon: (+48) 42 250-72-00; sekretariat: (+48) 42 649-17-32
Adres e-mail: crodps@jst.uml.lodz.pl
Strona internetowa: www.cro.finn.pl/
Liczba miejsc statutowych: 596
Adres ESP na platformie ePUAP: /cro_lodz/SkrytkaESP