Dom Pomocy Społecznej
Opis: dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Adres: ul. Rojna15, 91-142 Łódź
Dyrektor: Beata Wendt - Biernacka
Telefon: (+48) 42 652-24-25
Adres e-mail: dpsrojna@dpsrojna.pl
Strona internetowa: www.dpsrojna.pl/
Liczba miejsc statutowych: 80
Adres ESP na platformie ePUAP: /DPS_Rojna/skrytkaESP