2 Dom Pomocy Społecznej
Opis: dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Adres: ul. 28 pułku Strzelców Kaniowskich 32, 90-640 Łódź
Dyrektor: Lidia Leoniak
Telefon: (+48) 42 632 22 03
Adres e-mail: 2dps@jst.uml.lodz.pl
Liczba miejsc statutowych: 100
Adres ESP na platformie ePUAP: /2DPSLODZ/SkrytkaESP