Dom Pomocy Społecznej
Opis: dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Adres: ul. Sierakowskiego 65, 91-324 Łódź
Dyrektor: Jacek Orman
Telefon: (+48) 42 651 44 08
Adres e-mail: dpssierakowskiego@jst.uml.lodz.pl
Liczba miejsc statutowych: 49
Adres ESP na platformie ePUAP: /DPSSierakowski/SkrytkaESP