DPr-BRM-II.152.9.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_MPZP_Zdrowie_20230829.pdf
Data złożenia: 28.07.2023
W sprawie: Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Namiotowej, Krakowskiej, Konstantynowskiej i Krańcowej