DPr-BRM-II.152.9.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_MPZP_Zdrowie_20230829.pdf
Data złożenia: 28.07.2023
W sprawie: Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Namiotowej, Krakowskiej, Konstantynowskiej i Krańcowej
Status załatwienia: BRM_MPZP_zdrowie_20231110.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=64947&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct