Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dla developerów: Łódź- Górna (archiwum)

Informacje dotyczące inwestycji z terenu:


Projektowane inwestycje:

Poniższa tabela zawiera informacje na temat planowanych inwestycji, których inwestorem jest gmina miejska Łódź.

Łódź-Górna
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Komórka / jednostka organizacyjna
Budowa Trasy Górna Etap III odcinek od ul. Rzgowskiej do projektowanej Konstytucyjnej wraz z podłączeniem do węzła „Romanów” na autostradzie A-1
Od ul. Rzgowskiej wzdłuż południowej granicy miasta do granicy z gminą Brójce w rejonie ul. Kalinowskiego
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Budowa i rozbudowa ul. Konstytucyjnej (częściowo także w dzielnicy Śródmieście, Widzew i Bałuty) – etap koncepcji odcinek: ul. Strykowska – Trasa Górna (etap III) 
Od ul. Strykowskiej w rejonie ul. Opolskiej na południe, następnie w rejonie ulic Produkcyjnej, Łomnickiej i Bystrzyckiej, w rejonie ulic Telefoniczna / Pomorska po wschodniej stronie osiedla akademickiego, następnie wzdłuż istniejącej ul. Konstytucyjnej (przecięcie Parku 3 Maja), po zachodniej stronie C.H. Tulipan (Real), następnie pomiędzy ogródkami działkowymi a terenem dawnej „Wifamy”, pasem niezagospodarowanego terenu po zachodniej stronie hipermarketu Carrefour, dalej na południe wzdłuż ul. Zapadłej i Zawodowej pomiędzy osiedlem Zarzew a osiedlem „Majowe”, następnie po wschodniej stronie osiedla Dąbrowa, dalej wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (przejście nad torami PKP w rejonie ul. Szymańskiego), dalej na południe po zachodniej stronie zakładów Hutchinson aż do Trasy „Górna” (Etap III) w rejonie ulic Nowe Górki i Bieszczadzkiej.
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Rozbudowa ul. Zygmunta – etap dokumentacji Odcinek: ul. Kolumny – rzeka Olechówka Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-58-94

Wydane decyzje administracyjne:

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących planowanych inwestycji, dla których organem I instancji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Łódź-Górna

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.: 638-47-79, 638-47-03, 272-63-31)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Decyzja Nr 172
OŚR.III.7622/225/06
Rozbudowa węzła drogowo- tramwajowego ul. Dąbrowskiego, Kilińskiego
Decyzja Nr 13
OŚR.III.7626/36/10
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne ul. Łaskowice
Decyzja Nr 29
OŚR.III.7626/22/10
Rozbudowa ulic ul. Beczkowa, Biskupińska, Budziszyńska, Demokratyczna, Joanny, Kluczowa, Morska, Mylna, Okręgowa, Opałowa, Stylowa, Widna, Zespołowa, Zgodna
Decyzja Nr 79
OŚR.III.7626/72/10
Rozbudowa drogi ul. Jastarnia
Decyzja Nr 81
OŚR.III.7626/73/10
Rozbudowa drogi ul. Tabelowa
Decyzja Nr 82
OŚR.III.7626/74/10
Rozbudowa drogi ul. Rozwojowa
Decyzja Nr 84
OŚR.III.7626/70/10
Rozbudowa drogi ul. Pustynna
Decyzja Nr 92
OŚR.III.7626/99/10
Rozbudowa drogi ul. Prądzyńskiego
Decyzja Nr 68
OŚR.III.6220/66/11
Rozbudowa drogi ul. Ustronna
Decyzja Nr 18
DSS-OŚR-II.6220.36.10.2014
Przebudowa wiaduktów drogowych i tramwajowych al. Śmigłego Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego
Decyzja Nr 85
DSS-OŚR-II.6220.8.1.2014
Budowa Trasy Górna etap III Odcinek od ul. Rzgowskiej do granicy gm, Brójce
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 42 638-46-77)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
DAR-UA-V.195.2013
17.06.2013
Budowa linii kablowej 110kV w miejsce linii napowietrznej ul. Ireny, Płaska, Rolnicza

Informację wprowadził(a): Migracja danych (07.08.2017 14:59)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (05.12.2019 15:27)

Ilość odwiedzin: 4687