Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dla deweloperów: Łódź-Polesie (archiwum)

Informacje dotyczące inwestycji z terenu:


Projektowane inwestycje:

Poniższa tabela zawiera informacje na temat planowanych inwestycji, których inwestorem jest gmina miejska Łódź.

Łódź-Polesie
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Komórka / jednostka organizacyjna
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Śródmieście i Widzew) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 1 (al. Wyszyńskiego od pętli przy ul. Popiełuszki, wraz z pętlą do ul. Bratysławskiej) Obręb: P-22, P-24, P-25, P-26, P-27 Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Śródmieście i Widzew) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 2 (ul. Bratysławska wraz z pętlą przy ul. Bratysławskiej, ul. Karolewska, al. Bandurskiego, skrzyżowanie al. Bandurskiego z al. Włókniarzy, al. Włókniarzy do ul. Kopernika wraz z tym skrzyżowaniem) Obręby: P-27, P-16, P-28 Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Śródmieście i Widzew) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 3 (al. Mickiewicza, al. Piłsudskiego za skrzyżowanie z ul. Kilińskiego) Obręb: P-28, P-30, S-7 W śladzie istniejących ulic Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Rozbudowa ul. Maratońskiej – etap koncepcji odcinek: al. Waltera Janke – węzeł „Retkinia” na projektowanej S-14 W korytarzu istniejącej ul. Maratońskiej i w pasie terenu wzdłuż torów kolejowych Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-63-17
Rozbudowa ul. Szczecińskiej (także w dzielnicy Bałuty) – etap koncepcji Odcinek: ul. Aleksandrowska – granice miasta w rejonie ul. Pancerniaków Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-63-17
Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Legionów (także w dzielnicy Śródmieście) – etap dokumentacji Odcinek od ul. Kasprzaka do Placu Wolności Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23

Wydane decyzje administracyjne:

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących planowanych inwestycji, dla których organem I instancji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Łódź-Polesie

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.: 638-47-79, 638-47-03, 272-63-31)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Decyzja Nr 130 
OŚR.III.7622/68/06
Budowa skrzyżowania ulic ul. Karskiego, Ogrodowa, Jerzego, Cmentarna
Decyzja Nr 11
OŚR.III.7626/83/08/09
Rozbudowa i przebudowa układu drogowego Al. Unii Lubelskiej i Al. Bandurskiego
Decyzja Nr 79
OŚR.III.7626/32/09
Rozbudowa ul. Zwiadowczej od skrzyżowania z ulicą Podchorążych ul. Zwiadowcza
Decyzja Nr 25
OŚR.III.7626/139/09/10
Rozbudowa ulicy ul. Pszenna
Decyzja Nr 92
OŚR.III.7626/99/10
Rozbudowa drogi ul. Prądzyńskiego
Decyzja Nr 76
DIL-OŚR-V.6220.72.2012
Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Kopernika na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego ul. Kopernika
Decyzja Nr 43/U/2012
DIL-OŚR-V.6220.33.4.2012
Punkt zbierania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne ul. Wróblewskiego 16/18
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 638-44-30)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
UA.I.18/P/10
2.08.2010
Budowa stacji zlewnej GOŚ ŁAM ul. Sanitariuszek 64
Dz. 1/1, 1/2 (obr. P-37)
DAR-UA-V.1.2015 
7.01.2015
Budowa linii doziemnej 110kV P-40 dz. 200/4 196/1 194/3 186/1 181/1 193/1 109/1 77/1 78/8 79/2 48 28 24/1 5/1 299 298/1 1/5 22 1/4 3/1 191/1 436/1 435/1 198/3 192/1

Informację wprowadził(a): Migracja danych (07.08.2017 15:00)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (05.12.2019 15:28)

Ilość odwiedzin: 4264