Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dla deweloperów: Łódź-Śródmieście (archiwum)

Informacje dotyczące inwestycji z terenu:


Projektowane inwestycje:

Poniższa tabela zawiera informacje na temat planowanych inwestycji, których inwestorem jest gmina miejska Łódź.

Łódź-Śródmieście
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Komórka / jednostka organizacyjna
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Widzew i Polesie) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 3 (al. Mickiewicza, al. Piłsudskiego za skrzyżowanie z ul. Kilińskiego)
Obręb: P-28, P-30, S-7 W istniejącym śladzie ww. ulic
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Widzew i Polesie) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 4 (al. Piłsudskiego od rejonu ul. Kilińskiego do ul. Wodnej)
Obręb: S-7, W-24
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Budowa multimodalnego węzła Łódź Fabryczna z układem drogowym – w trakcie realizacji Kwartał ulic: Kilińskiego-Narutowicza-Kopcińskiego-Tuwima Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-55-03
Rozbudowa i budowa ul. Konstytucyjnej (częściowo także w dzielnicy Widzew, Bałuty i Górna) – etap koncepcji ul. Strykowska – Trasa Górna (etap III)
Od ul. Strykowskiej w rejonie ul. Opolskiej na południe, następnie w rejonie ulic Produkcyjnej, Łomnickiej i Bystrzyckiej, w rejonie ulic Telefoniczna / Pomorska po wschodniej stronie osiedla akademickiego, następnie wzdłuż istniejącej ul. Konstytucyjnej (przecięcie Parku 3 Maja), po zachodniej stronie C.H. Tulipan (Real), następnie pomiędzy ogródkami działkowymi a terenem dawnej „Wifamy”, pasem niezagospodarowanego terenu po zachodniej stronie hipermarketu Carrefour, dalej na południe wzdłuż ul. Zapadłej i Zawodowej pomiędzy osiedlem Zarzew a osiedlem „Majowe”, następnie po wschodniej stronie osiedla Dąbrowa, dalej wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (przejście nad torami PKP w rejonie ul. Szymańskiego), dalej na południe po zachodniej stronie zakładów Hutchinson aż do Trasy „Górna” (Etap III) w rejonie ulic Nowe Górki i Bieszczadzkiej.
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Parking podziemny ul. Tuwima 7 (pl. Komuny Paryskiej) Biuro Obsługi Inwestora tel. 638-42-39
Parking podziemny Pasaż Schillera Biuro Obsługi Inwestora 
tel. 638-42-39
Parking naziemny ul. Wólczańska/al. Mickiewicza Biuro Obsługi Inwestora 
tel. 638-42-39
Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Legionów (także w dzielnicy Polesie) – etap dokumentacji Odcinek od ul. Kasprzaka do Placu Wolności Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Budowa drogi publicznej w kwartale ulic Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki – etap dokumentacji/realizacji Odc. Tuwima-Moniuszki (pierwszy etap – Tuwima – budynek szkoły) Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-58-94
Rozbudowa al. Kościuszki Odc. od ul. Żwirki do ul. Wólczańskiej wraz z rozbudową nowoprojektowanego skrzyżowania z al. Politechniki Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Budowa dróg publicznych w kwartale ulic Nawrot/Kilińskiego/Piłsudskiego/Sienkiewicza Odc. Nawrot/Kilińskiego, Piłsudskiego/Kilińskiego Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-53

Wydane decyzje administracyjne:

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących planowanych inwestycji, dla których organem I instancji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Łódź-Śródmieście

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.: 638-47-79, 638-47-03, 272-63-31)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Decyzja Nr 36
OŚR.III.7626/17/10
Budowa ulic ul. Dniestrzańska, Drwęcka
Decyzja Nr 57
OOS-OŚR-II.6220.67.3.2014
Budowa ulicy Al. Kościuszki od Żwirki do al. Politechniki
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 638-44-30)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
DR-UA-III.5.P.2012
10.02.2012
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Łódź Fabryczna nad i pod ul. Nowowęglową Obr. S-2 (dz. 281/8, 281/10, 282/8, 283/16-17, 283/20, 283/25-26, 284/8-10, 285, 286/2-3, 287/5, 288/2, 289/4, 290/4, 291/3, 293/42, 293/50, 293/57-67, 304/15, 308/11)
Obr. S-6 (dz. 462/50, 462/53)
DR-UA-III.8.P.2012
29.02.2012
Budowa komory startowej dla tunelu kolejowego w rejonie Łodzi Fabrycznej Rejon ww. działek
UA-I-40.2007
19.01.2007
Budowa drogi publicznej Odcinek łączący pl. Komuny Paryskiej z ul. Nawrot
Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 42 638-46-77)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
DAR-UA-V.2.2013
25.03.2013
Rozbudowa ulic Składowa na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. POW oraz budowa projektowanej ulicy Węglowej na odcinku od ul. POW do projektowanej ul. Targowej i projektowanej ulicy Targowej na odcinku od projektowanej ul. Węglowej do ul. Składowej
DAR-UA-V.7.2013
19.08.2013
Rozbudowa ulic ul. POW na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Składowej
DAR-UA-V.8.2013
19.08.2013
Budowa Projektowane: Nowotargowa na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Składowej oraz rozbudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Uniwersytecką
DAR-UA-V.7.2015
14.05.2015
Budowa Projektowane: Nowotargowa od Tuwima do Nowowęglowej oraz Nowowęglowa od Nowotargowej do Wierzbowej

Informację wprowadził(a): Migracja danych (07.08.2017 15:00)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (05.12.2019 15:28)

Ilość odwiedzin: 4955