Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dla deweloperów: Łódź-Widzew (archiwum)

Informacje dotyczące inwestycji z terenu:


Projektowane inwestycje:

Poniższa tabela zawiera informacje na temat planowanych inwestycji, których inwestorem jest gmina miejska Łódź.

Łódź-Widzew
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Komórka / jednostka organizacyjna
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Śródmieście i Polesie) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 4 (al. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do ul. Wodnej) Obręb S-7, W-24 Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Śródmieście i Polesie) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 5 (al. Piłsudskiego od ul. Wodnej, ul. Rokicińska do Ronda Inwalidów – bez ronda) Obręb: W-24, W-23, W-22, W-21 Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Śródmieście i Polesie) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 6 (ul. Rokicińska od Ronda Inwalidów z rondem do pętli Augustów wraz z pętlą)
Obręb: W-19
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (częściowo także w dzielnicy Śródmieście i Polesie) – rozstrzygnięty przetarg Odcinek 7 (od pętli Augustów do pętli przy al. Ofiar 11 Września) 
Obręb W-34
W istniejącym śladzie ulic Rokicińskiej i Hetmańskiej (wg koncepcji po wschodniej stronie ul. Hetmańskiej)
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-81
Przebudowa układu komunikacyjnego wokół stadionu Łódź-Widzew – etap dokumentacji ul. Tunelowa, ul. Józefa, ul. Sępia, al. Piłsudskiego, ul. Widzewska wraz z łącznikiem północnym (do ul. Józefa), parking między ulicami Sępią i Widzewską, wydłużenie ul. Józefa do ul. Widzewskiej, zatoki postojowe Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Rozbudowa i budowa ul. Konstytucyjnej (częściowo także w dzielnicy Śródmieście, Bałuty i Górna) – etap koncepcji ul. Strykowska – Trasa Górna (etap III) 
Od ul. Strykowskiej w rejonie ul. Opolskiej na południe, następnie w rejonie ulic Produkcyjnej, Łomnickiej i Bystrzyckiej, w rejonie ulic Telefoniczna / Pomorska po wschodniej stronie osiedla akademickiego, następnie wzdłuż istniejącej ul. Konstytucyjnej (przecięcie Parku 3 Maja), po zachodniej stronie C.H. Tulipan (Real), następnie pomiędzy ogródkami działkowymi a terenem dawnej „Wifamy”, pasem niezagospodarowanego terenu po zachodniej stronie hipermarketu Carrefour, dalej na południe wzdłuż ul. Zapadłej i Zawodowej pomiędzy osiedlem Zarzew a osiedlem „Majowe”, następnie po wschodniej stronie osiedla Dąbrowa, dalej wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (przejście nad torami PKP w rejonie ul. Szymańskiego), dalej na południe po zachodniej stronie zakładów Hutchinson aż do Trasy „Górna” (Etap III) w rejonie ulic Nowe Górki i Bieszczadzkiej.
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Przebudowa wiaduktów: drogowych i tramwajowego w ul. Przybyszewskiego wraz z przebudową i rozbudową dojazdów do wiaduktów, ul. Niciarnianej, ul. Papierniczej oraz łącznicy ul. Niciarnianej z północną jezdnią ul. Przybyszewskiego- etap dokumentacji Rejon wiaduktów nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów (ul. Papiernicza i Niciarniana) Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Rozbudowa ul. Brzezińskiej, budowa obwodnicy Nowosolnej – etap koncepcji ulica „projektowana” (ul. Kerna) – granica miasta (podłączenie do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 – obecnie trwa wariantowanie trasy Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna kwartał ulic: Fabrycznej, Przędzalnianej, Tymienieckiego i Magazynowej Wydział ds. Zarządzania Projektami
272-62-30 
Wydział Kultury 
tel. 638-43-73
Budowa stadionu przy al. Piłsudskiego al. Piłsudskiego 138 Biuro ds. Inwestycji 
tel. 638-48-99
Instalacja Przekształcania Odpadów Komunalnych ul. Andrzejewskiej 5 Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175 
tel. 638-49-84
Budowa cmentarza komunalnego ul. Brzezińska/ul. Olkuska Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175 tel. 638-49-84
Budowa cmentarza komunalnego ul. Szczecińska rejon ulic: Konopnej i Hodowlanej Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175 
tel. 638-49-84
Rozbudowa ul. Strykowskiej (także w dzielnicy Bałuty) – etap koncepcji Odcinek: ul. Wycieczkowa – granica miasta Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-58-94
Rozbudowa ul. Rokicińskiej – etap dokumentacji Odcinek: ul. Malownicza-granica miasta Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Rozbudowa ul. Pomorskiej– etap dokumentacji Odcinek: Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Budowa i rozbudowa ul. Targowej Odcinek: ul. Tuwima – al. Piłsudskiego Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-55-03

Wydane decyzje administracyjne:

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących planowanych inwestycji, dla których organem I instancji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Łódź-Widzew

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.: 638-47-79, 638-47-03, 272-63-31)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Decyzja Nr 41
OŚR.III.7626/48/09
Budowa ulicy ul. Szelburg-Zarembiny
Decyzja Nr 123
OŚR.III.7626/55/09
Budowa przedłużenia ulicy Częstochowskiej ul. Częstochowska
Decyzja Nr 37
OŚR.III.7626/16/10
Budowa ulic ul. Ormiańska, Wodospadowa
Decyzja Nr 38
OŚR.III.7626/18/10
Budowa ulic ul. Dziewiarska, Motorowa
Decyzja Nr 80
OŚR.III.7626/76/10
Rozbudowa drogi ul. Farbiarska
Decyzja Nr 57
OŚR.III.6220/6/11
Uruchomienie punktu dobrowolnego dostarczania odpadów - PDDO - wniosek WGK ul. Kasprowicza 10
Decyzja Nr 35
DIL-OŚR-V.7.2012
Rozbiórka wiaduktów w ciągu al. Śmigłego Rydza i budowa nowych wraz z torowiskiem Al. Śmigłego Rydza
Decyzja Nr 46 DIL-OŚR-V.24.2012 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego nowego stadionu Widzewa w Łodzi Al. Piłsudskiego, ulice: Widzewska, Sępia, Józefa, Kazimierza, Tunelowa
Decyzja Nr 31 DSS-OŚR-II.6220.24.2.2015 Rozbudowa ul. Józefa i ul. Nowogrodzkiej Niciarniana/tory PKP
Decyzja Nr 42 DSS-OŚR-II.6220.22.3.2015 Rozbudowa ulic Olechowska od Zakładowej do Toaszowskiej
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 638-44-30)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
UA.I11/P/10
29.06.2010
Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów ul. Andrzejewskiej 5
dz. 56/222 obr. W-32
Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 638-46-77, 638-43-64)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
DR-UA-II.8.2011
19.12.2011
Rozbudowa drogi ul. Farbiarska odc. od ul. Milionowej do ul. Przybyszewskiego
DR-UA-II.7.2011
1.09.2011
Rozbudowa drogi ul. Selekcyjna
UA-III.4.2011
4.05.2011
Rozbudowa drogi ul. Szelburg - Zarembiny na odc. od ul. Gajcego do ul. Skautów Łódzkich oraz fragment ul. Skautów Łódzkich
DAR-UA-V.17.2015
9.09.2015
Rozbudowa drogi Józefa od Niciarnianej do Tunelowej Józefa od Tunelowej do Sepiej od Sepiej do Widzewskiej

Informację wprowadził(a): Migracja danych (07.08.2017 15:00)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (05.12.2019 15:28)

Ilość odwiedzin: 4171