Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.12.2017 13:30 do 29.12.2017 10:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Za udostępnianie treści i ich aktualizację odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji.r

Materiały w BIP zamieszczają:

Tomasz Wilk
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-46-74
bip@uml.lodz.pl

Sylwia Stańczyk
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-40-95
bip@uml.lodz.pl

Violetta Gandziarska
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-54-43
bip@uml.lodz.plr

Adrian Beer
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-42-69
bip@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian