Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.12.2019 09:08 do 09.12.2019 09:10.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Słownik skrótów

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.
W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIP  Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz. U.  Dziennik Ustaw
JST  Jednostki Samorządu Terytorialnego
MPZP  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
NGO  skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje.
NIK  Najwyższa Izba Kontroli
OKW Obwodowe komisje wyborcze
OPP  Organizacja pożytku publicznego
OSK Ośrodki Szkolenia Kierowców
PE  Parlament Europejski
PINB  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PIP  Państwowa Inspekcja Pracy
PKW  Państwowa Komisja Wyborcza
RIO  Regionalna Izba Obrachunkowa
RM  Rada Miejska w Łodzi
SIWZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO  Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SKP Stacje Kontroli Pojazdów
TERYT  Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny
UDIP Ustawa o dostępie do Informacji Publicznej
UE  Unia Europejska
UMŁ  Urząd Miasta Łodzi
WPF  Wieloletnia Prognoza Finansowa
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (09.12.2019 09:00)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (01.06.2020 11:45)

Informację opracował(a): Tomasz Wilk (09.12.2019)

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych

Ilość odwiedzin: 1799