Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.08.2017 12:53 do 17.08.2017 13:08.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
 • I/163/14

  Uchwała Nr I/163/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 690.335 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r. >>>
 • I/162/14

  Uchwała Nr I/162/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 306.000 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r. >>>
 • I/161/14

  Uchwała Nr I/161/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 1.548.500 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r. >>>
 • I/160/14

  Uchwała Nr I/160/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 513.000 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r. >>>
 • I/148/14

  Uchwała Nr I/148/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 października 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2014 r. >>>
 • I/121/2014

  Uchwała Nr I/121/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 roku opiniującą możliwość spłaty pożyczki do kwoty 749.250 zł zaciąganej przez Miast Łódź w 2014 roku >>>
 • I/120/2014

  Uchwała Nr I/120/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 roku opiniującą możliwość spłaty pożyczki do kwoty 1.319.100 zł zaciąganej przez Miast Łódź w 2014 roku >>>
 • I/113/2014

  Uchwała Nr I/113/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 lipca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki do kwoty 2.474.723 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 roku >>>
 • I/110/2014

  Uchwała Nr I/110/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty kredytów do kwoty 400.000.400 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w 2014 roku >>>
 • I/67/2014

  Uchwała Nr I/67/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2013 rok >>>
 • I/44/2014

  Uchwała Nr I/44/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 marca 2014 roku opiniująca możliwość wykupu obligacji w łącznej wysokości 250.000.000 zł emitowanych przez Miasto Łódź w roku 2014 >>>
 • I/43/2014

  Uchwała Nr I/43/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 marca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego w roku 2014 przez Miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy >>>
 • I/31/2014

  Uchwała Nr I/31/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi >>>
 • I/2/2014

  Uchwała Nr I/2/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2014 rok >>>
 • I/1/2014

  Uchwała Nr I/1/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi >>>
 • I/188/2013

  Uchwała Nr I/188/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 roku opiniująca możliwość wykupu obligacji w łącznej wysokości 130.000.000 zł, emitowanych przez miasto Łódź w roku 2013 >>>
 • I/187/2013

  Uchwała Nr I/187/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 65.000.000 zł zaciąganego w 2013 r. przez miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym >>>
 • I/185/2013

  Uchwała Nr I/185/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 464.012 zł zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej >>>
 • I/184/2013

  Uchwała Nr I/184/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 269.650 zł zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej >>>
 • I/160/13

  Uchwała nr I/160/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2013 roku >>>

Informację wprowadził(a): Migracja danych (17.08.2017 12:53)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (26.07.2019 09:06)

Ilość odwiedzin: 4744

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
26.07.2019 09:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:37 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:37 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:35 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:23 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:21 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:19 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:53 Migracja danych Utworzenie strony