Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.05.2020 08:26 do 13.05.2020 10:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Budżet Miasta
 • XVIII/727/19
  Uchwała Nr XVIII/727/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok

 • XVIII/728/19
  Uchwała Nr XVIII/728/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040

 • I/17/2020

  Uchwała Nr I/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/179/2019

  Uchwała Nr I/179/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2020 rok
 • I/178/2019

  Uchwała Nr I/178/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/102/2019

  Uchwała Nr I/102/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/96/2019

  Uchwała Nr I/96/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź
 • I/51/2019

  Uchwała Nr I/51/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia8 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonaniabudżetu za 2018 rok
 • I/14/2019

  Uchwała Nr I/14/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/210/2018

  Uchwała Nr I/210/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2019 rok
 • I/209/2018

  Uchwała Nr I/209/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/53/2018

  Uchwała Nr I/53/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2017 rok
 • I/40/2018

  Uchwała Nr I/40/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 roku opiniująca możliwość spłaty kredytów w łącznej wysokości 284.700.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych
 • I/39/2018

  Uchwała Nr I/39/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi w roku 2018
 • I/22/2018

  Uchwała Nr I/22/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi: