Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.02.2019 14:14 do 12.02.2019 14:15.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 01 lutego 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 01 lutego 2019 r. 19835

81

wzrost

0,41% 2614

14

wzrost

0,54%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 26 stycznia 2019 r. do 01 lutego 2019 r.  542

78

wzrost

16,81% 102

40

wzrost

64,52%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 01 lutego 2019 r. 2766

275

spadek

9,04%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
grudzień 2018 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec grudnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 01 lutego 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 90
Roboty publiczne 152
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 244
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 490

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-02-05)

Archiwum