Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.02.2019 14:29 do 12.02.2019 14:32.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 8 lutego 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 8 lutego 2019 r. 19895

60

wzrost

0,30% 2629

15

wzrost

0,57%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 2 lutego 2019 r. do 8 lutego 2019 r.  573

31

wzrost

5,72% 108

6

wzrost

5,88%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 8 lutego 2019 r. 2691

75

spadek

2,71%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
grudzień 2018 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec grudnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 01 lutego 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 90
Roboty publiczne 152
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 244
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 490

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-02-05)

Archiwum