Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.02.2019 12:18 do 26.02.2019 13:40.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 15 lutego 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 15 lutego 2019 r. 19935

40

wzrost

0,20% 2626

3

spadek

0,11%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 9 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r.  511

62

spadek

10,82% 70

38

spadek

35,18%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 15 lutego 2019 r. 3001

310

wzrost

11,52%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
grudzień 2018 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec grudnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 15 lutego 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 5
Prace interwencyjne 86
Roboty publiczne 156
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 260
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 507

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2019-02-19)

Archiwum