Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.02.2019 13:46 do 06.03.2019 15:27.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 22 lutego 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 22 lutego 2019 r. 19994

59

wzrost

0,30% 2632

6

wzrost

0,23%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 16 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. 483

28

spadek

5,48% 69

1

spadek

1,43%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 22 lutego 2019 r. 3169

168

wzrost

5,60%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec stycznia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 22 lutego 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 6
Prace interwencyjne 93
Roboty publiczne 151
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 257
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 507

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-02-25)

Archiwum