Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.03.2019 15:32 do 12.03.2019 13:13.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 01 marca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 01 marca 2019 r. 19991

3

spadek

0,01% 2638

6

wzrost

0,23%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 23 lutego 2019 r. do 01 marca 2019 r. 513

30

wzrost

6,21% 90

21

wzrost

30,43%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 01 marca 2019 r. 2818

351

spadek

11,08%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec stycznia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 01 marca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 9
Prace interwencyjne 87
Roboty publiczne 160
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 259
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 515

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-03-06)

Archiwum