Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.03.2019 13:13 do 12.03.2019 13:15.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 8 marca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 8 marca 2019 r. 20028

37

wzrost

0,18% 2600

38

spadek

1,44%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 2 marca 2019 r. do 8 marca 2019 r. 567

54

wzrost

10,53% 109

19

wzrost

21,11%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 8 marca 2019 r. 2309

509

spadek

18,06%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec stycznia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 01 marca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 9
Prace interwencyjne 87
Roboty publiczne 160
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 259
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 515

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-03-06)

Archiwum