Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.03.2019 16:16 do 26.03.2019 14:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 15 marca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 15 marca 2019 r. 19939

89

spadek

0,44% 2590

10

spadek

0,38%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 09 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. 460

107

spadek

18,87% 63

46

spadek

42,2%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 15 marca 2019 r. 3202

893

wzrost

38,67%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec stycznia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 15 marca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 26
Prace interwencyjne 88
Roboty publiczne 154
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 242
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 27
Razem 537

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-03-19)

Archiwum