Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.04.2019 11:59 do 02.04.2019 12:04.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 29 marca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 29 marca 2019 r. 19862

83

spadek

0,42% 2553

18

spadek

0,70%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 23 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.  416

64

spadek

13,33% 67

 

bez zmian

0,00%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 29 marca 2019 r. 2850

514

spadek

15,28%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 22 marca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 24
Prace interwencyjne 82
Roboty publiczne 143
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 239
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 29
Razem 517

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-03-26)

Archiwum