Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.04.2019 15:40 do 16.04.2019 16:34.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 5 kwietnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 5 kwietnia 2019 r. 19769

93

spadek

0,47% 2511

42

spadek

1,64%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 30 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.  542

126

wzrost

30,29% 113

46

wzrost 

68,66%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 5 kwietnia 2019 r. 2188

662

spadek

23,23%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 5 kwietnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 20
Prace interwencyjne 93
Roboty publiczne 155
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 247
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 40
Razem 555

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-04-09)

Archiwum