Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.04.2019 16:34 do 16.04.2019 16:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 12 kwietnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 12 kwietnia 2019 r. 19705

64

spadek

0,32% 2520

9

wzrost

0,36%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 6 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.  468

74

spadek

13,65% 85

28

spadek 

24,78%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 12 kwietnia 2019 r. 2130

58

spadek

2,65%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 5 kwietnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 20
Prace interwencyjne 93
Roboty publiczne 155
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 247
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 40
Razem 555

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-04-09)

Archiwum