Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.04.2019 11:08 do 30.04.2019 12:15.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 19 kwietnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 19 kwietnia 2019 r. 19580

125

spadek

0,63% 2523

3

wzrost

0,12%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 13 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r.  380

88

spadek

18,80% 58

27

spadek 

31,76%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 19 kwietnia 2019 r. 1557

573

spadek

26,90%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 19 kwietnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 19
Prace interwencyjne 92
Roboty publiczne 156
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 251
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 48
Razem 566

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-04-24)

Archiwum