Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.04.2019 12:21 do 09.05.2019 09:28.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 26 kwietnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 26 kwietnia 2019 r. 19462

118

spadek

0,60% 2495

28

spadek

1,11%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 20 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. 294

86

spadek

22,63% 46

12

spadek 

20,69%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 26 kwietnia 2019 r. 1693

136

wzrost

8,73%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 26 kwietnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 25
Prace interwencyjne 98
Roboty publiczne 162
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 259
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 49
Razem 593

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-04-30)

Archiwum