Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.05.2019 09:40 do 09.05.2019 09:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 3 maja 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 3 maja 2019 r. 19411

51

spadek

0,26% 2489

6

spadek

0,24%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 27 kwietnia 2019 r. do 3 maja 2019 r. 251

43

spadek

14,63% 53

7

wzrost

15,22%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 3 maja 2019 r. 1269

424

spadek

25,04%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 3 maja 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 15
Prace interwencyjne 97
Roboty publiczne 155
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 265
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 50
Razem 582

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-05-08)

Archiwum