Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.05.2019 08:59 do 21.05.2019 15:33.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 10 maja 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 10 maja 2019 r. 19325

86

spadek

0,44% 2458

31

spadek

1,24%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 4 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r. 523

272

wzrost

108,37% 98

45

wzrost

84,90%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 10 maja 2019 r. 1325

56

wzrost

4,41%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 10 maja 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 20
Prace interwencyjne 102
Roboty publiczne 171
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 288
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 53
Razem 634

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-05-14)

Archiwum