Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.05.2019 15:38 do 29.05.2019 10:34.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 17 maja 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 17 maja 2019 r. 19190

135

spadek

0,70% 2459

1

wzrost

0,04%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 11 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r. 394

129

spadek

24,66% 71

27

spadek

27,55%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 17 maja 2019 r. 1438

113

wzrost

8,53%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2019 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 17 maja 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 17
Prace interwencyjne 109
Roboty publiczne 186
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 298
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 49
Razem 659

 

 

Sporządził(a): Izabela Kucharska (2019-05-21)

Archiwum