Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.06.2019 09:04 do 05.06.2019 09:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 24 maja 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 24 maja 2019 r. 19050

140

spadek

0,73% 2436

23

spadek

0,93%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 18 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. 394

0

brak zmian

0,00% 65

6

spadek

8,45%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 24 maja 2019 r. 1832

394

wzrost

27,40%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2019 r. 5,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 24 maja 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 18
Prace interwencyjne 112
Roboty publiczne 180
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 303
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 51
Razem 664

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-05-28)

Archiwum