Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.06.2019 10:02 do 21.06.2019 10:14.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 7 czerwca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 7 czerwca 2019 r. 18843

32

spadek

0,17% 2417

11

spadek

0,45%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 1 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. 489

118

wzrost

31,80% 127

74

wzrost

139,62%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 7 czerwca 2019 r. 1814

413

spadek

18,54%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2019 r. 5,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 7 czerwca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 126
Roboty publiczne 185
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 284
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 50
Razem 652

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-06-11)

Archiwum