Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.06.2019 10:16 do 26.06.2019 10:33.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 14 czerwca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 14 czerwca 2019 r. 18692

151

spadek

0,80% 2378

39

spadek

1,61%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 8 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. 402

87

spadek

17,79% 72

55

spadek

43,31%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 14 czerwca 2019 r. 2915

1101

wzrost

60,69%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2019 r. 5,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 14 czerwca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 30
Prace interwencyjne 129
Roboty publiczne 164
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 289
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 47
Razem 659

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-06-17)

Archiwum