Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.06.2019 10:35 do 26.06.2019 10:47.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 21 czerwca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 21 czerwca 2019 r. 18586

106

spadek

0,57% 2344

34

spadek

1,43%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 15 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. 314

88

spadek

21,90% 43

29

spadek

40,27%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 21 czerwca 2019 r. 2399

516

spadek

17,70%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2019 r. 5,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 21 czerwca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 9
Prace interwencyjne 131
Roboty publiczne 164
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 288
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 48
Razem 640

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-06-25)

Archiwum