Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 03.07.2019 10:27 do 03.07.2019 10:30.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 28 czerwca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 28 czerwca 2019 r. 18533

53

spadek

0,29% 2373

29

spadek

1,24%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 22 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. 403

89

wzrost

28,34% 81

38

wzrost

88,37%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 28 czerwca 2019 r. 1864

535

spadek

22,30%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
maj 2019 r. 5,3%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec maja 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 21 czerwca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 9
Prace interwencyjne 131
Roboty publiczne 164
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 288
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 48
Razem 640

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-06-25)

Archiwum