Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.07.2019 11:09 do 23.07.2019 15:08.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 12 lipca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 12 lipca 2019 r. 18457

2

spadek

0,01% 2356

35

wzrost

1,46%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 6 lipca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. 500

52

spadek

9,42% 82

68

wzrost

45,33%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 12 lipca 2019 r. 1409

62

spadek

4,21%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
maj 2019 r. 5,3%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec maja 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 5 lipca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 11
Prace interwencyjne 144
Roboty publiczne 199
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 295
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 50
Razem 699

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-07-17)

Archiwum