Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 23.07.2019 15:09 do 23.07.2019 15:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 19 lipca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 19 lipca 2019 r. 18396

61

spadek

0,33% 2324

32

spadek

1,36%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 13 lipca 2019 r. do 19 lipca  2019 r. 400

100

spadek

20,00% 64

18

spadek

21,95%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 19 lipca 2019 r. 1542

133

wzrost

9,44%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec maja 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 5 lipca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 11
Prace interwencyjne 144
Roboty publiczne 199
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 295
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 50
Razem 699

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-07-17)

Archiwum