Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.08.2019 11:26 do 06.08.2019 14:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 26 lipca 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 26 lipca 2019 r. 18362

34

spadek

0,18% 2292

32

spadek

1,38%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 20 lipca 2019 r. do 26 lipca  2019 r. 371

29

spadek

7,25% 40

24

spadek

37,50%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 26 lipca 2019 r. 1627

85

wzrost

5,51%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 26 lipca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 6
Prace interwencyjne 146
Roboty publiczne 224
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 297
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 49
Razem 722

 

 

Sporządził(a): Izabela Kucharska (2019-07-31)

Archiwum