Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.08.2019 14:35 do 06.08.2019 14:43.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 02 sierpnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 02 sierpnia 2019 r. 18300

62

spadek

0,34% 2259

33

spadek

1,44%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 27 lipca 2019 r. do 02 sierpnia 2019 r. 405

34

wzrost

9,16% 69

29

wzrost

72,50%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 02 sierpnia 2019 r. 1823

196

wzrost

12,05%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 26 lipca 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 6
Prace interwencyjne 146
Roboty publiczne 224
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 297
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 49
Razem 722

 

 

Sporządził(a): Izabela Kucharska (2019-07-31)

Archiwum