Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.08.2019 14:47 do 13.08.2019 12:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 02 sierpnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 02 sierpnia 2019 r. 18300

62

spadek

0,34% 2259

33

spadek

1,44%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 27 lipca 2019 r. do 02 sierpnia 2019 r. 405

34

wzrost

9,16% 69

29

wzrost

72,50%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 02 sierpnia 2019 r. 1823

196

wzrost

12,05%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 02 sierpnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 158
Roboty publiczne 222
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 303
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 50
Razem 737

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-08-06)

Archiwum