Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 13.08.2019 12:52 do 13.08.2019 12:54.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 09 sierpnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 09 sierpnia 2019 r. 18238

62

spadek

0,34% 2223

36

spadek

1,59%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 03 sierpnia 2019 r. do 09 sierpnia 2019 r. 457

52

wzrost

12,84% 92

23

wzrost

33,33%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 09 sierpnia 2019 r. 2144

321

wzrost

17,61%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 02 sierpnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 3
Prace interwencyjne 155
Roboty publiczne 213
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 315
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 51
Razem 737

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-08-13)

Archiwum