Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.08.2019 10:38 do 20.08.2019 10:40.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 16 sierpnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 16 sierpnia 2019 r. 18175

63

spadek

0,35% 2206

17

spadek

0,76%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 10 sierpnia 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. 313

144

spadek

31,51% 55

37

spadek

40,22%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 16 sierpnia 2019 r. 1765

379

spadek

17,68%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 09 sierpnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 155
Roboty publiczne 223
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 314
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 56
Razem 750

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-08-19)

Archiwum