Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.08.2019 13:14 do 27.08.2019 13:18.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 23 sierpnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 23 sierpnia 2019 r. 18095

80

spadek

0,44% 2171

35

spadek

1,59%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 17 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. 373

60

wzrost

19,17% 43

12

spadek

21,82%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 23 sierpnia 2019 r. 1721

44

spadek

2,49%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień  23 sierpnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 160
Roboty publiczne 216
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 318
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 59
Razem 755

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-08-27)

Archiwum