Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 03.09.2019 15:04 do 03.09.2019 15:05.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 30 sierpnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 30 sierpnia 2019 r. 18086

9

spadek

0,05% 2176

5

wzrost

0,23%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 24 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 375

2

wzrost

0,54% 59

16

wzrost

37,21%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 30 sierpnia 2019 r. 1905

184

wzrost

10,69%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień  23 sierpnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 160
Roboty publiczne 216
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 318
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 59
Razem 755

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-08-27)

Archiwum