Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.10.2017 15:36 do 17.10.2017 15:43.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 13 października 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 13 października 2017 r. 22567 212 spadek 0,93% 2644 11 wzrost 0,420%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 7 października 2017 r. do 13 października 2017 r.  630 137 spadek 17,86% 91 58 spadek 38,9%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 13 października 2017 r. 3136 124 wzrost 4,12%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2017 r. 7,1%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 13 października 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 87
Prace interwencyjne 205
Roboty publiczne 337
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 606
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 64
Razem 1299

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2017-10-11)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014